Image

Book

โดย กิตติ ปักเข็ม


✅ ข่าวดี ❗ 📢"หนังสือการดูแลนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก" พิมพ์ครั้งที่ 2 พร้อมจำหน่ายแล้ว 📌ราคาเล่มละ 590.-บาท ส่งฟรี ❗ ทั่วประเทศ ปกแข็ง ภาพสีประกอบทั้งเล่ม📙 พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี 120 แกรม 🔴สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
✅ สร้างบ้านรังนกให้ประสบความสำเร็จ... 🐧🐧🐧 ต้องเรียนรู้ศึกษาข้อมูล
"หนังสือการดูแลนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก"แนะนำให้ท่านได้รู้วิธีตรวจสอบแก้ไข​ปัญหา​บ้านรังนก รู้จักศัตรู​และวิธี​กำจัดที่ได้ผล​ มีนกอาศัยเพิ่มขึ้น​ ได้เก็บรังนกภายในระยะอันควร

✅ ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาที่เป็นหัวใจในการดูแลบ้านรังนกให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ​แบบ​เปิดบ้านรังนก ณ​ ศูนย์​เรียนรู้​บ้าน​รังนก​ไทยอำเภอ​ท่าศาลา​ จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช​ จากประสบการณ์​กว่า13​ ปี​ ควบคู่กับงานวิจัยข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ
✅ ภายใต้โครงการวิจัย องค์ความรู้พฤติกรรมนกแอ่นกินรังในบ้านรังนกประเทศไทย สนับสนุน​ทุนวิจัยโดยโดยสำนักงาน​การวิจัย​แห่งชาติ​ (วช.) ที่ปรึกษา​ อาจารย์​เกษม​ จันทร์​ดำ
🔴 รายละเอียดหนังสือ "การ​ดูแล​นก​แอ่น​กิน​รัง​ใน​บ้าน​รังนก​"
1.​ นกแอ่นกินรัง​ รูปร่างลักษณะ​วงจรชีวิต​ พฤติกรรม​การสร้าง​รัง
2.​ ศัตรู​นก​แอ่น​กิน​รัง
3.​ การตรวจสอบอาคาร​บ้าน​รังนก​ก่อนและหลังเปิดบ้านรังนก
4.​ การเก็บรังที่เหมาะสม​เพื่อการขยายพันธุ์​นกแอ่นกินรัง
5.​ การบำรุงรักษา​อาคาร​และ​เครื่อง​มืออุปกรณ์​บ้านรังนก
6.​ การจัดภาวะแวดล้อม​ที่เอื้อต่อการอาศัย​และทำรังของนกแอ่น​กิน​รัง
7.​ การดูแลนกแอ่นกินรังช่วงฤดูกาล​ต่างๆ
🟥 มีปัญหา​ภายในบ้านรังนก​หรือออกแบบ/ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่​ ปรึกษา​ กิตติ​ ปัก​เข็ม​ วิศวกร​ที่ปรึกษา​ผู้เชี่ยวชาญ​บ้านรังนก​ ศูนย์​เรียนรู้​บ้าน​รังนก​ไทย​ อำเภอ​ท่าศาลา​ จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช
📌 ติดต่อ​สั่งซื้อ​หนังสือ​ได้ที่
✅ LINE​: @526uardn (อย่าลืม​ @ นะครับ)
🔽 Facebook​: ศูนย์​เรียนรู้​บ้าน​รังนก​ไทย
🟥 YouTube​: บ้าน​รังนก​ไทย
📶 TEL: 09-2286-7899
#ศูนย์เรียนรู้บ้านรังนกไทย #ข้อมูลนกแอ่นกินรัง #หนังสือคู่มือการดูแลนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #บ้านรังนกไทย #รังนก