ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้​ข้อมูล​นกแอ่นกินรังแห่งแรกของไทย​ "ครบเครื่องเรื่องนกแอ่นกินรัง" ThailandBirdsnest.com

หนังสือการดูแลนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก

Management of an Artificial Swiftlet Habitat โดย กิตติ ปักเข็ม

Image

หนังสือ "การ​ดูแล​นก​แอ่น​กิน​รัง​ใน​บ้าน​รังนก​"


นกแอ่น

นกแอ่นกินรัง​ รูปร่างลักษณะ​วงจรชีวิต​ พฤติกรรม​การสร้าง​รัง

ศัตรู​นก​แอ่น​กิน​รัง

ศัตรู​นก​แอ่น​กิน​รัง

การตรวจสอบ

การตรวจสอบอาคาร​บ้าน​รังนก​ก่อนและหลังเปิดบ้านรังนก

สภาวะแวดล้อม

การจัดภาวะแวดล้อม​ที่เอื้อต่อการอาศัย​และทำรังของนกแอ่น​กิน​รัง

การเก็บรัง

การเก็บรังที่เหมาะสม​เพื่อการขยายพันธุ์​นกแอ่นกินรัง

การดูแล

การดูแลนกแอ่นกินรังช่วงฤดูกาล​ต่างๆ

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา​อาคาร​และ​เครื่อง​มืออุปกรณ์​บ้านรังนก

ศูนย์การเรียนรู้บ้านรังนกไทย

ศึกษา

ศึกษา​ข้อมูล​ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนลงทุนก่อสร้าง​ การเลือกทำเลที่ตั้ง​ แหล่งนกฯ

วิเคราะห์

ความเหมาะสมของการลงทุน​ ขนาดของอาคาร​ การวางผังตำแหน่งอาคารให้สอดคล้องฯ

ออกแบบก่อสร้าง

การออกแบบก่อสร้างอาคารที่​เป็น​หัวใจสำคัญของการก่อสร้างบ้านรังนก​ ตามหลักวิศวกรรม​ การ​ระบายอากาศ​ พฤติกรรม​การบิน​ การสร้างรัง​ การเลี้ยงลูก​ การขยายพันธุ์​ฯ

วัสดุอุปกรณ์

การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์​ภายในอาคารบ้านรังนกที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ​ฯ

การป้องกัน

ป้องกัน​และกำจัด​ศัตรู​การ​ดูแล​รักษา​อาคารบ้านรังนกฯ

สภาวะแวดล้อม

การจัดภาวะแวดล้อม​ที่เอื้อต่อการอาศัย​และทำรัง การสร้างแหล่งอาหารนกแอ่นกินรังฯ การคัดแยกรังการกำหนดราคาการล้างและทำความสะอาดรังฯ

โครงการวิจัย องค์ความรู้พฤติกรรมนกแอ่นกินรังในบ้านรังนกประเทศไทย

กิตติ ปักเข็ม สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตุลาคม 2564

จากผู้อบรม

Image

เกี่ยวกับเรา

แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล นกแอ่นกินรังแห่งแรกของไทย "ครบเครื่องเรื่องนกแอ่นกินรัง" วิทยาศาสตร์ + ความรู้และประสบการณ์ +ข้อมูล ที่ดี = การลงทุนที่คุ้มค่า

ประสบการณ์ทำรังนกกว่า 15 ปี

Image

คุณกิตติ ปักเข็ม

Owner , ศูนย์การเรียนรู้บ้านรังนกไทย

Contact Us

ที่อยู่ Address

209/9 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์

0922867899

LINE OFFICIAL ACCOUNT

LINE ADD FRIENDS

อีเมลล์ Email Address

kittipakkhem7899@gmail.com

สั่งซื้อหนังสือ